Mae Age Connects Morgannwg yn elusen annibynnol leol (Rhif Cofrestredig: 1129973) yn gweithio gyda, ac ar gyfer, pobl hŷn yn Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful. | Age Connects Morgannwg is an independent local charity (Registered No: 1129973) working with, and for, older people in Rhondda Cynon Taff, Bridgend and Merthyr Tydfil.

www.facebook.com/acmorgannwg<http://www.facebook.com/acmorgannwg/>
www.twitter.com/acmorgannwg<http://www.twitter.com/acmorgannwg>
www.ageconnectswales.org.uk<http://www.ageconnectswales.org.uk/>

Mae unrhyw farn neu safbwynt yn yr e-bost yn perthyn i’r awdur yn unig ac nid ydynt o anghenraid yn cynrychioli barn Age Connects Morgannwg. Os byddwch yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, rhowch wybod i’r anfonwr ar unwaith.| Any views or opinions within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent those of Age Connects Morgannwg. If you receive this message in error, please advise the sender immediately.